: Novák, Jan: Kundera : Český život a doba

Pre dospelých

Životopis mapuje rodinné zázemie, autorove básnické počiatky v znamení stalinizmu päťdesiatich rokov,  pôsobenie v rokoch šesťdesiatich a život pod drobnohľadom Štátnej bezpečnosti pred odchodom do exilu v prvej polovici sedemdesiatich rokoch, kedy už Kundera nemohol publikovať. Autor vychádza z podrobného preštudovania archívnych prameňov a dobových dokumentov.