: Obadi, S. M.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Vysoké riziká a väčšie neistoty – najnovšie javy vo vývoji svetovej ekonomiky, ktoré sú podrobne analyzované v jednotlivých kapitolách reprezentujúcich najvýznamnejšiu časť globálnej ekonomiky.