: Obadi, Saleh Mothana: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky- Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny.

Pre dospelých

Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky v poradí trinástou, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete…