: Obuchová, Viera: Veduty

Bratislavy – sa dochovali ako grafické listy; pohľady na mesto vytvorené v médiu maľby, či kresby nachádzame až do 19. storočia len výnimočne. Majú podobu voľných grafík, letákov alebo ilustrácií v kronikách, atlasoch, cestopisnej, topografickej, historickej a tiež geograficky orientovanej literatúre.