: Ohler, N.: Totálne opojenie. Drogy v tretej ríši

Pre dospelých Pre mládež

Objavný pohľad na neznáme fakty o užívaní drog v tretej ríši. Prvotným cieľom bolo zvýšiť odolnosť a výdrž nemeckých vojakov na bojových poliach.  Ba aj samotný Hitler rád siahol po farmakologickej stimulácii. Iba tak mohol diktátor zotrvať vo svojom sebaklame až do konca.