: Oľhová, Teraza; Škandíková, Eva: Posledný permoník

Rozprávka o poslednom žijúcom permoníkovi, ktorý zostal po ťažbe zlata pod Kremnicou úplne sám.