: Osman, Richard: Štvrtkový klub detektívov

Detektívny román odohrávajúci sa uprostred kentských lesov v Coopers Chase, luxusnom mestečku pre seniorov, kde sa stretávajú amatérski detektívi a venujú sa nevyriešeným vraždám miestnej polície, až kým nemajú pred sebou reálny prípad vraždy.