: Palko, Vladimír ml.: Ostro sledovaná hranica : spravodajská zložka 11. brigády pohraničnej stráže v rokoch 1951-1989

Vedecká monografia mapuje metódy a prax spravodajskej ochrany štátnej hranice. Represívna činnosť Pohraničnej stráže sa vzťahovala najmä na úseky štátnej hranice s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom a čiastočne československo-maďarskej štátnej hranice.