: Palmer, M.: Prezidentská přísaha

Pre dospelých

Lekársky triler s lekárom Lou Welcome, ktorý bojuje s problémami v osobnom i pracovnom živote. Jedným z jeho klientov je aj praktický lekár John Meacham, ktorý úspešne absolvoval protialkoholickú liečbu. O to viac Loua aj celú verejnosť zaskočí Meachomův náhly skrat. Postupne spletitá cesta plná úkladov a konšpirácií vedie až do najvyšších miest.