: Palovic, Zuzana: Slovenskí vysťahovalci: história slovenského vysťahovalectva

Dojemné svedectvo o životoch, odvahe a húževnatosti. Národnostné, politické a náboženské perzekúcie im nedovoľovali žiť slobodne a dôstojne a tak odišli zo svojho rodného hniezda.  Začítajte sa do 17 príbehov vysťahovalcov a ich potomkov z USA, Kanady, Argentíny a Austrálie.