: Papp, L.: Magdalénka a psík z knižnice

Pre deti

Príbeh o Magdaléne, ktorej čítanie nešlo tak ľahko, ale túžila po hviezdičke za pekné čítanie. Ako nakoniec prekonala prekážku a získala vytúžené ocenenie?