: Pavluch, Lev: Josef Lada : středoevropský mistr 20. Století

Obrazová monografia podáva ucelený pohľad na tvorbu autora a je koncepčne postavená na myšlienke, českých motívov, českej krajiny, českej tradície i mýtov, ktoré posilňujú ich originalitu.