: Pavúk, Maroš: Bluesman v koberci

Spomienky na 80-te roky, obdobie „pozdného“ socializmu, a roky, ktoré nasledovali tesne po nich, teda roky 90-te. „Máničky“, pankáči, metalisti, depešáci či „androši“ často chceli len počúvať svoju hudbu… Spoločenské príbehy,  spomienky a skutočné príbehy  z obdobia totality.