: Pečonka, P.: Svätý mäsiar zo Šamorína a iné príbehy z čias Malej dunajskej vojny

Pre dospelých

Poviedky o životoch nie celkom obyčajných ľudí, ktoré sú náhle narušené či prerušené, ústia do nie celkom bežných situácií, nápadne podobných katastrofám.