: Pleidel, Imrich: Ako sa číta architektúra

24 súčasných slovenských architektov píše o jednom svojom realizovanom architektonickom diele. Vybraté sú diela, ktoré úzko komunikujú so svojím okolím a oslovujú svojim originálnym jazykom.