: Podolinská, T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku

Pre dospelých

Aký je rómsky svet očami Nerómov? Ako sa k sebe správame? Odpovede na tieto otázky prináša publikácia z oblasti rómskych štúdií z oboch svetov.