: Porter, K.: Zdravé držanie tela detí a batoliat: naučte svoje deti prirodzene chodiť, stáť i sedieť

Pre dospelých

V publikácii sa dozviete, prečo je prirodzené držanie tela dôležité pre celkovú telesnú i duševnú pohodu. Navyše v poslednej časti je uvedené množstvo cvikov, ktoré pomáhajú vyrovnávať niektoré telesné dysbalancie.