: Pospíšilová, Zuzana: Hasičské rozprávky

Pre deti

Rozprávkový príbeh, ktorý vysvetľuje, čo robia hasiči. Vedeli ste však, že prvým hasičom bol vodník? Budete sa čudovať, kto všetko pri hasení požiaru priloží ruku k dielu. V týchto rozprávkach vystupujú okrem hasičov aj zvieratká a hasičské autá.