: Praško, J.: Sociální fobie a její léčba

Pre dospelých

Kniha sa zaoberá diagnostikou, príčinami vzniku a vývojom sociálnych fóbií a liečbou závažnej psychickej poruchy, i sociálnymi aspektmi.