: Primusová, H.: O líške a bocianovi a ďalšie Ezopove bájky

Pre deti

Známe i menej známe príbehy slávneho bájkara Ezopa.