: Prochasko, Marjana; Prochasko, Taras: Kam zmizlo more?

Rozprávkový príbeh o rodine krtkov z Bukovej hory, ktorí riešia záhadu zmiznutého obrazu, na ktorom je namaľované more.