: Rabčanová, E.: Nezbedné bodky

Pre deti

Interaktívna knižka, vďaka ktorej si deti osvojujú farby a rozvíjajú logické myslenie i fantáziu, trénujú zrakový vnem, priraďovanie farieb a zdokonaľujú motoriku.