: Ravikant, Kamal: Miluj sám seba, akoby ti šlo o život

Pre dospelých

Zámerom autora je pomôcť ľuďom k odhodlanosti milovať samých seba a k vedomiu, ako to dosiahnuť a udržiavať.