: Rázusová-Martáková, M.: Bola koza rohatá. Dedko repku zasadil

Dvojkniha pre najmenších s magickými celostranovými ilustráciami zo série „obracaj knihu ako chceš, všade rozprávku nájdeš.“ Obidve rozprávky nesú v sebe posolstvo, že keď si navzájom pomáhame, všetko zvládneme.