: Reiner Stach: Tože je Kafka?

99 najzaujímavejších nálezov autor zhromaždil v knihe a fundovane ich okomentoval. Množstvo doteraz neznámych fotografií robí z tohto doplnku biografiu a jedinečný literárny zážitok a bezpochyby aj senzáciu.