: Kreisman, J. J.: Nenávidím tě, neopouštěj mě! : zvládání hraniční poruchy

Pre dospelých

Na mnohých príkladoch z terapeutickej praxe autor rozoberá príbehy ľudí s touto poruchou, jej príznaky, predpokladané korene, výskyt a predstavuje štruktúrovanú metódu komunikácie s hraničnými osobnosťami.