: Ritchieová, M.: Pařížský polibek

Skutočný príbeh odohrávajúci sa v Paríži koncom 19.stor.o Jessie, ktorá dostala príležitosť učiť sa od samotného Augusta Rodina.Čoskoro spoznala novú priateľku Camille Claudellovou, ktorá s ňou študovala v ateliéri. Spolu sa vášnivo vrhli do skúmania parížskeho polosveta.