: Rohová, Jana: Cudzinec v materskej škole

Pomôcka na prácu s dieťaťom obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre deti, aj praktické rady pre rodičov. Dieťa sa učí bez stresu, pomocou hry a hravých aktivít, nové slová, vety, precvičuje si pamäť. Ilustrácie podporujú detskú fantáziu a motivujú do učenia.