: Rooney, Anne: Príbeh chémie : od periodickej tabuľky prvkov až po nanotechnológie

Kniha nás prevedie storočiami alchýmického úsilia vzdelancov, ktorých chybná paradigma zviedla na nesprávnu cestu, vedeckou revolúciou a začiatkami modernej chémie až po súčasnosť.