: Roser, Jarmila: Dvojjazyčné riekanky I. Dvojjazyčné hravé čítanie a učenie = Zweisprachige Kinderreime I. Zweisprachiges spielerisches Lesen und Lernen

Slovenské riekanky pre deti v slovensko-nemeckom prevedení určené nie len na čítanie. Pri každej riekanke sa nachádza obrázkový slovník s najdôležitejšími slovíčkami použitými v riekanke.