: Roser, Jarmila: Žabiatko : Dvojjazyčné riekanky IV. Dvojjazyčné hravé čítanie a učenie = Das Fröschchen : zweisprachise kinderreime IV. Zweisprachiges spielerisches Lesen und Lernen

Dvojjazyčný láskyplný príbeh o malom žabiatku z pera Ľudmily Podjavorinskej, dopĺňajú básničky o zvieratkách žijúcich pri rybníku. Obsahuje tematický obrázkový slovník s použitou slovnou zásobou a po ňom nasleduje maľované čítanie, kde si pomocou obrázkov vložených v texte cvičia deti svoje prvé čítanie. Dvojjazyčným spôsobom si deti môžu osvojiť i životný cyklus žabky. Pre bystré hlavičky sú pripravené závere knihy pracovné listy so zaujímavými úlohami.