: Rosová, D.: Stratégia riešenia šikanovania v školách

Pre dospelých

Publikácia ponúka osvedčené riešenia šikanovania a možnosti jeho prevencie formou skupinovej práce a preventívnych programov.