: Rovňák, Maroš: Ostrovy nikoho

Ústrednou témou knihy je postoj západnej kultúry k smrti, ktorá prešla v 18. storočí zásadnou premenou. Venuje sa  umeleckému výskumu posunu v našom vnímaní smrti od obdobia osvietenstva, ktoré podnietilo v Európe vznik moderných cintorínov.