: Rychlík, J.: 1918: rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa

Pre dospelých

Sté výročie od konca 1. svetovej vojny a vzniku Československa je príležitosťou pripomenúť si okolnosti tej doby najničivejšieho konfliktu prepísanej mapy Európy, prinajmenšom tej strednej a východnej. Historik sleduje nielen z hľadiska národnostných ašpirácií Čechov a Slovákov, ale z pohľadu všetkých jej národov.