: Rychlík, Jan: Dějiny Slovenska

Monografia sleduje históriu územia od úplných počiatkov nezaujato, nezaťažene a hlavne nie ako dejiny časti Československa, ale ako dejiny samotných Slovákov a krajiny kde žijú. Jadrom knihy sú kapitoly o moderných dejinách Slovenska, vrcholiacich získaním samostatnosti v roku 1993, ako aj nasledujúcich dekád.