: Sabuchová, Alena: Šeptuchy

Pre dospelých

Spoločenský román z poľsko-bieloruského pohraničia prepletená magickými príbehmi a legendami, tajnými rituálmi. Dve mladé dievčatá nasávajú všetok okolitý svet – aj s jeho zložitými medziľudskými vzťahmi, religiozitou, zanedbanosťou, krásou, šeptuchami a nadprirodzenom i tvrdou skutočnosťou.