: Salmela, Alexandra: Strom alebo košatý príbeh o strašne zlom Blöeglöekovi a o princeznej, ktorá mala všetko

Pre deti

Rozprávkový príbeh o statočnosti, chamtivosti i odhodlaní meniť zlé na dobré a zachrániť tento svet. Alegorický príbeh o ľudskej krátkozrakosti a nenásytnosti.