: Salner, P.: Ťažké časy : roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze

Rôzne pohľady na historické korene a súčasné reflexie vojnového slovenského štátu a holokaustu predstavujú dôležitý prínos k hlbšiemu poznaniu nedávnej minulosti Slovenska a jej presahov do súčasnosti.