: Salner, Peter: Holokaust okolo nás : roky 1938-1945 v kultúrach spomínania

Pochopenie následkov vyžaduje nielen poznať osudy, počty a mená zavraždených ale je potrebné zaradiť tiež, ako toto historicky relatívne krátke obdobie ovplyvnilo život preživších a ich potomkov. Ako sa zmenila židovská komunita? Koľko židovských tradícií stratilo nositeľov? A ako tieto straty (ne)vníma majoritná spoločnosť? Niekdajšie hrôzy zároveň varujú pred možným opakovaním.