: Sand, Šlomo: Jak byla vynalezena Země izraelská : od Svaté země k vlasti

Pre dospelých

Moderný národ, panujúci suverénne na svojom území prostredníctvom svojho štátu, je celkom iným typom kolektívnej entity, než akú predstavovali židovské náboženské spoločenstvá rozosiate po Európe, strednom Východe a severnej Afrike na konci 18. storočia.