: Saniga, M.: Rok v prírode

Pre deti Pre mládež

Populárno-náučná kniha s fascinujúcimi fotografiami nás zoznamuje s dejmi, ktoré v prírode prebiehajú pravidelne počas roka a pozýva nás prežiť dobrodružstvo ich spoznávania priamo v lone hôr, lúk či parkov.