: Saniga, Miroslav: V túlavých topánkach slovenskou prírodou

Populárno-náučná kniha pre deti so skvelými príhodami so zvieratami a zaujímavosťami o tom, čo sa deje v prírode v jednotlivých ročných obdobiach.