: Satinská, Lucia: Milý Tato : Listy z tohto sveta

Korešpondencia dcéry Júliusa Satinského Lucie, ktorá sa rozhodla písať listy zosnulému otcovi, aby sa vyrovnala s jeho stratou. Píše v nich o tom, ako jej chýba, o spomienkach na detstvo, o tom, čo všetko sa s jeho dielom dialo. Na 20 výročie smrti sa svoje listy Lucia rozhodla zverejniť.