: Schwarz, V.: Rozprávky zo žltej električky : bratislavské rozprávky

Pre deti

Rozprávkové príbehy odohrávajúce sa v období po roku 1920, keď už bola Bratislava súčasťou ČSR a Petržalka jej najbližším predmestím, s ktorou sa spája žltá Viedenská električka. Hlavný hrdina, vodič električky, čitateľom približuje spôsob jej fungovania a zároveň odhaľuje čo-to aj z histórie lokalít pri jej trati.