: Sedlák, Petr: Kybernetická (ne)bezpečnost : problematika bezpečnosti v kyberprostoru

Aktuálne informácie o kybernetickej bezpečnosti, ktorej cieľom je ozrejmiť závažnosť celej problematiky a upozorniť na jednotlivé aspekty kybernetickej bezpečnosti. Je zasadený do širších súvislostí  vývoja nových technológií vrátane vnímania systémovej integrácie kybernetickej bezpečnosti.