: Šefčík, Valentín: Zázraky

Zbierka básní, v ktorej mladí čitatelia môžu nachádzať odpovede na otázky súvisiace so životom a s jeho hodnotami, so svetom i s miestom človeka v ňom. Ráno i noc, hudba, ticho či obyčajné pierko, šťastie, láska či naša fantázia.