: Semelbauer, M.: Fauna Slovenska IV.

Pre dospelých

Prehľad slovenských zástupcoch čeľade Lauxaniidae. Zahŕňa základnú morfológiu, biológiu a systematiku. Podrobne charakterizuje všetky rody a druhy, ich bionómiu a rozšírenie na Slovensku. Súčasťou sú aj kľúče na určovanie larválnych instarov a imág. Každý druh je sprevádzaný ilustráciou samčích kopulačných orgánov, výnimočnej aj samičích.