: Šikulová, Veronika; Kopcsay, Márius; Raýman, Juraj: Príbehy z lúk a mokradí

Rozprávkové príbehy z prírody vysvetľujú deťom environmentálne súvislosti a ukazujú, že to, čo my ľudia vieme v prírode pokaziť, dokážeme aj napraviť. A tak by to malo byť aj naozaj. Či len v rozprávke?