: Sitchin, Zecharia: Dvanásta planéta : prvá kniha z Kroniky Zeme : majstrovské dielo, ktoré navždy zmenilo pohľad na históriu a osud ľudstva

Dôkazy, ktoré prináša autor sú z oblasti archeoastronautiky, z kroniky našej planéty, plnej faktografie doloženej množstvom presných a nevyvrátiteľných dôkazov z oblasti archeológie, astronautiky, jazykovedy, geológie, geografie a z knihy kníh Starého zákona.