: Skřejpek, M.; Bělovský, P.: Cizinci, hranice a integrace v dějinách

Pre dospelých

Súčasná situácia v Európe nás núti sa znovu zamyslieť nad významom slov hranice, cudzinec a integrácia, a to ako v zmysle štátnom či politickom, tak v zmysle kultúrnom, jazykovom, náboženskom a ďalšími. Kniha sa venuje vytýčenej téme v starovekom Ríme, a to predovšetkým na základe jeho vlastného práva, teda rímskeho práva. Ďalej sa autori sústredili na niektoré aspekty hraníc a cudzincov v čase od stredoveku po koniec uplynulého tisícročia.